HowlOfTheWerewolf.jpg
Jméno:Vlastislav
Příjmení:Bednařík
Stát:ČR
Město:Velké Bílovice
Okres:Břeclav

Dokud máš alespoň jednu končetinu, bojuj jako muž. Pak kousej.

Výbuch byl tak hlasitý že porozbíjel všechny skleněné zdi u vnitř chodby.Pískalo mi v uších ale zeptal jsem se:Co to sakra bylo.Profesor neodpověděl,rozběhl se chodbou a my ho následovaly.Zastavil se až ve velké kruhové místnosti v které bylo několik monitorů.Šlo poznat že jsou od kamer,vyděl jsem že profesor upřel pohled na jeden který vedl od kamery která byla připevněna na stromně.Já skoro vykřikl.Venku kde by se mněl nacházet balvan zela obrovská zčernalá díra.Ale to nebylo všechno,do kráteru právě stupovala Jana,Jakub a další lidé.Panebože to je Jakub s Janou,řekl Jarek opožděně.Co to má znamenat?Řekl jsem.Oni jsou to čeho jsem se bál,řekl zděšeně,oni jsou upíři.Blbost, řekl Jarek opovrženě.Upíři vycházejí jen v noci slunce by je spálilo.Ne, to je pouze mýtus stejně jako u vlkodlaků.Můžou přežít ve dne, ale jsou mnohem slabší, proto raději loví přes noc a proto si lidé začaly myslet že je slunce spálí.Podíval se zpět na monitor.Skoro všechny skupiny jsou v terénu nemám dostatek lidí na obranu.Ale přesto začal mluvit do mikrofonu:Skupina pět a osm přijděte okamžitě do pozorovací místnosti a skupina tři a šest ať jdou k hlavním dveřím.Byly jsme přepadeni tohle není cvičení.Nemůžu uvěřit že Jakub je upír řekl Jarek a opřel se o zeď.Nápodobně řekl jsem a podíval se na monitor.Upíři byly už u ocelovích dveří.Jak se sem sakra dostaly řekl jsem.Váš přítel tu přeci byl tak proto.Opě se zadíval na monitor.Jeden upír přikročil ke dveřím a začal na ně cosi přidělávat.On má bombu řekl zděšeně profesor.Přesněji C4 řekl muž zanámi ze stříbrným brněním.Zaním se nacházela skupina pěti mužů a třech žen.U pasu se jím blýskaly rukojetě mečů.Nebo v rukou držely luk s napjato tětivou a šípem v zářezu.Jarek začal ustupovat odedveří.Nebojte to jsou skupiny pět a osm.Co se děje řekl ten muž.Napadly nás upíři odpověděl profesor.A pohlédl zpět na monitor zrovna když se ozval další hlasitý výbuch a rozetřásl celou místnost.Vyhodily do povětří další dveře řekl profesor.Ostatní jsou už u dveří.Společně s Jarkem jsme pohlédly na monitor.Uviděl jsem větší skupinu mužů a žen stojících dál odedveří.Někteří měly přichystané meče a ostatní luky.Dovnitř začly vcházet upíři a divoce se šklebily.U skupiny lídí jeden muž cosi zařval a lučištníci natáhly tětivy luku a z brnknutím ji pustily.Několik upírů se skácelo na zem.Ale ostatní dál pokračovaly.Rozběhly se k skupině tak rychle že se na monitoru jejich obraz rozmazal.Podíval jsem se z hrůzou na profesora a řekl:Co to bylo?!Upíři jsou strašně rychlý a silní.Během chvíle by oběhly celé měto a nebyly udýchaní oni nemusí ani vůbec dýchat a jíst.Ani nespí dokončil muž zanámi.Správně dokončil profesor.A já myslel že spávají na hřbitovech a v rakvích.Otočil jsem se zpět na monitor.Upíři se zastavily u skupiny.Ty nanic nečekaly, uchopyli meče a začaly se bít s upíry.Jeden upír chytl muže pod krkem a jedním pohybem ruky mu zlomil vaz.Během chvilky všichni muži a ženy ležely na podlaze v kalužích krve.Měly buď zlomený vaz,přelomenou páteř nebo zlámané končetiny.Jana zlechka překročila mrtvoli a pokračovala v cestě ostatní upíři ji následovaly.Jenom Jakub se zastavil na jedním ještě žijícím.Poklekl kněmu vzal jeho meč a jedním švihem oddělil muži hlavu od těla.Pak se zvedl a následoval Janu.Musíme od tud pryč, za chvíly tu budou.Moment řekl profesor a obrátil se k velkému červenému tlačítku.Zmáčkl jej a rozblikalo se červené světlo.Co ste udělal?Zeptal jsem se.Vypustil jsem vlkodlaky.Dřív než se tady zahájil provoz nechaly sme nainstalovat tajné dveře v každé cele.Jakmile jsem zmáčkl tlačítko,otevřely se a vlkodlaci se od tud můžou dostat spátky do lesoparku.A stěmito slovy následoval skupinu.
Zastavili se až ve velké místnosti plné skleněných vitrín v kterých se nacházely různé artefakty.Moji pozornost upoutala vitrína v které byl podivný červený kámen.Měl tvar srdce(Lidského srdce.Němněl tvar toho srdce které bývá na valentýnkách atd.),o velikosti pěsti.Zvědavě jsem přišel blíž.Zavolal jsem na profesora:co to je?
Profesor namně upřel pohled.Říká se že je to srdce prvního upíra.Překvapilo nás když sme jej tu našly.Říká se že majitely propůjčuje zvláštní moc.A že se sjeho pomocí může dostat do budoucnosti a minulosti.Skoušely sme spoustu věcí ale nic se nestalo.
Otočil hlavu zpět ke dveřím kde zbytek skupiny udělal obranou formaci.Bojovníci z meči a sekyrami stály ve předu , zatím co lučištníci za nimy, si zrovna zasazovaly šípy do zářezu.
Jarek přešel ke mně.Šlo poznat že ho srdce upoutalo stejně jako mně.Poklepal jsem nasklo ale hned sem ucukl zpátky protože srdce se rozesvítilo tlumeným rudým světlem ,ale když jsem ustoupil přestalo svítit.Jarek ke mně pohlédl zvědavým pohledem.Než jsem ztačil cokoliv říct ozvala se tlumená rána.Otočil jsem se směrem ke dveřím a vykulyl oči.Tam kde by se mněly nacházet dveře stály šklebící se upíři.
Jejich rudé oči plály zlostí.
Palte,rozkázal muž který stál vedle lučištníků.Ty ho poslechly a pustily tětivy.Většina šípů zasáhla svůj cíl, ale ostatní se neškodně odtazily od štítů které si upíři vzaly od mrtvích.Než stačily lučištníci znovu vystřely, upíři se rozeběhly opět rychle jako předtím, a stačily skosit dva vojáky.Ostatní se z řevem pustily do boje.Jeden muž se sekyrou usekl upírovi hlavu která se odkutálela kus dál.Další upír padl pod ůtokem muže se stříbrným brněním.Já jsem se společně s Jarkem a profesorem díval na krvavou bitku odehrávající se před námi.
Náhle do místnosti vkročila Jana následovaná Jakubem.Jedna žena s dvěma muži se vrhla na Jakuba s Janou.Ty se neškodně usmály na skupinu.Jana chytla ženu pod krkem a odhodila ji směrem k nám, tak snado jako by házela míč naplněný peřím.Žena s třeskotem spadla na vitrínu ze srdcem.Profesor kní okamžitě přikročil a začal jí odebrávat střepy které se jí zarazily do těla.Jakub stejně lehce přemohl dva muže.Jednomu zlomil vaz a druhému vrazil pěstí do trupu tak silně že se ozvalo hlasité křupnutí.
Já jsem mezitím přešel k srdci a které se teď válelo na podlaze a vzal jsem jej do rukou.Srdce bylo teplé a opět začalo zářit.Směrem ke mně so ozval Jarkův zděšený hlas:Je ponás, panebože pozabíjejí nás.Ale já mu nevěnoval pozornost.
Upírům se podařilo pozabíjet skoro celou skupinu.Na živu zůstaly pouze, muž se stříbrným brněním,žena s lukem a jeden muž se sekyrou.Upíři se je chystaly už, už, zabít ale Jana zařvala:Né ty jsou mí, a přikričila ladným krokem ke skupince.Muž se sekyrou se poní ohnal sekyrou ale ta se jí mrštně jako kočka vyhnula.Vytrhla mu jeho sekyru a zarazila mu jí hluboko do lebky.Žena poní vystřelila šíp, ten však chytla ve vzduchu a zlomila jej.Přikročila k muži s brněním, ten poní kopl nohou.Jana ji však chytla a zlomila ji.Muž bolestivě zasténal a padl na podlahu.
Žena začala pomalu ustopovat.Přichystala si další šíp a vystřelila.Jana se mu ale opět vyhla a jedním velkým skokem přiskočila k ženě a zlomila jí vaz.
Muž se zlomenou nohou na zemi dostal ránu mečem z milosti.Jakub mu meč zarazil do trupu a následně jej vyškubl z umírajícího těla.Upíři se obrátily směrem k nám.
Profesor se zvedl a vytasil dýku kterou měl za opaskem.Jarek přešel ke mně.
V té chvíly jsem myslel jenom nato že bych nějradě byl daleko odsud.Velice daleko.
V hlavě mi začaly vířit vzpomínky na rodinuV duchu jsem si řekl:tak takhle to má skončit?!Takhle mám umřít?!Pomyslel jsem na budoucnos.Co bych mohl zažít.
Ale na další přemýšlení jsem nemněl čas.Náhle okolo mně s Jarkem začaly vířit podivná barevná světýlka.Ty čím dál tím víc zrychlovaly.
Skupina upírů se zastavila a pohlédla směrem k nám.Jana ale nanic nečekala rozběhla se k nám ale profesor se jí postavil do cesty.Jana zřejmně překvapená jeho reakcí nestihla zareagovat.Profesorova dýka se jí zarazila hluboko do ramene.S bolestným výrazem ve tváři se skácela nazem.
Skupina upíru zlostně zasičela.Jakub z ohlušujícím řevevem vrazil meč profesorovy do břicha.Ten padl na kolena a s podivným výrazem ve tváři pohlédl k nám.Jakub opět švyhl mečem a srazil profesorovy hlavu z těla.
Já stačil vykřiknout.Ale pak se okolo nás světýlka spojily a vytvořily neprůstupnou stěnu.Hlava se mi zatočila a upadl jsem na podlahu.Uslišel jsem jak vedle mně něco dopadlo.Pak jsem jenom uviděl že to byl Jarek a oči se mi zavřely......

Fandíte výce vlkodlakům nebo upírům?

Vlkodlaci (270 | 55%)
Upíři (177 | 36%)
Ani jednomu (41 | 9%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one